Петте принципа за възстановяване на почвата

|

Във всекидневната ми работа във фермата, повечето решения, които правя, по един или друг начин, са насочени към това постоянно да натрупвам и защитавам Почвата. Аз следвам 5 принципа, които природата е създала откакто свят светува. Те са едни и същи навсякъде по света, където слънцето свети и растенията растат. Градинари, фермери и животновъди по целия свят използват тези принципи, за да отглеждат плодородна богата Почва с чисти подпочвени води.

  1. Минимално обезпокояване. – Намалете механичните, химичните и физичните смущения върху Почвата. Обработките унищожават структурата на Почвата. Тя постоянно разрушава къщичките, които природата създава, за да предпазва живите организми в Почвата, които създават естествено Почвено плодородие. Почвената структура включва агрегати и пори, пространства ( отвори, които позволяват на водата да се попие в Почвата). Резултата от обработките е ерозията на Почвата, отмиването на ценните естествени ресурси. Синтетичните торове, хербицидите, пестицидите и фунгицидите, всички те имат негативно влияние върху живота в Почвата.
  2. Защита на Почвата. Дръжте Почвата покрита през цялото време. – Това е задължителна стъпка по пътя на възстановяване на Почвата. Оголената Почва въобще не е нормално нещо. Природата винаги работи, за да покрие Почвата. Природата подсигурява защитен слой, който защитава Почвата от вятърна и водна ерозия и междувременно създава храна и среда за живот за микро и макроорганизмите. Също така защитава Почвата да не се изпарява влагата  и потиска плевелите.
  3. Разнообразие. – Стремете се както към разнообразни растения, така и животни. Къде в природата намираме моно култури? Само там, където хората сме се намесили. Когато отида и се вгледам в дивите прерии, едно от първите неща, които забелязвам е невероятното разнообразие. Житни, бобови, билки, храсти, и всичките живеят и растат в хармония помежду си. Замислете се за това какво, всичките тези видове могат да предложат. Някои имат плитки корени, някои дълбоки, някои имат влакнести, други централни корени. Някои са много въглеродни, други слабо въглеродни, някои са бобови. И всички те имат роля в това да поддържат Почвата здрава. Разнообразието засилва функциите на екосистемите.
  4. Живи корени. – Поддържайте живи корени, колкото се може по-дълго през годината. Направете си разходка през зимата/пролетта и ще видите как растенията отдолу пробиват снега търсейки път нагоре. Отидете на същото място в края на есента/началото на зимата и пак ще видите, че има зелени растящи растения, което е знак, че корените са живи. Тези живи корени хранят биологията в Почвата като им предоставят основният им храна – въглерода. В замяна, биологията задвижва преработването на хранителните вещества, които са храна за растенията. В централна Северна Дакота, където живея, обикновено последната пролетни слани са около средата на май, а първите есенни слани около средата на септември. Преди смятах, че тези 120 дни са целия ми прозорец за отглеждане на култури. В каква голяма грешка бях. Сега есента сеем презимуващи култури, които продължават да растат до началото на зимата, и рано пролетта продължават започват отново да растат и през цялото време хранят организмите в Почвата в месеците, когато преди на полетата нямаше нищо.
  5. Интегрирането на животни. – Природата не функционира без животни. Наистина е толкова просто. Интегрирането на животни на полетата носи много ползи. Най-голямата е, че когато животните пасат растенията, те започват да вкарват повече въглерод в Почвата. Това задвижва преобразуването на хранителните вещества като храни организмите. Също така има много добро влияние върху климатичните промени като Почвите улавят повече въглерод, извличайки го от атмосферата благодарение на растенията. И ако искате здрава, работеща екосистема във фермата или стопанството ви, трябва да осигурите среда за живот не само за вашите животни, но и за дивите опрашители, хищните насекоми, червеите и всичките микроорганизми, които задвижват екосистемата. През цялата книга ще се връщам на тези принципи отново и отново. Посветих цяла глава, за да обсъдим тяхната важност по-подробно (в глава 7). Те са в основата на всичко, което правя в стопанството ми. Много се надява, че докато завършите четенето на книгата, не само ще разбирате принципите, но и ще искате да се възползвате от тях, и да възстановите вашите екосистеми. Това е приключението на „От пръст към Почва“.

Добавете вашия коментар, съвет, или препоръка